XII IŁAWSKI PÓŁMARATON

im. Antoniego Gierszewskiego

główny sponsor

Regulamin

REGULAMIN 

XII IŁAWSKI PÓŁMARATON LA RIVE
IM. ANTONIEGO GIERSZEWSKIEGO
IŁAWA, 11 WRZEŚNIA 2022 R.

Mistrzostwa Polski PZLA Elite w Półmaratonie

Mistrzostwa Polski Amatorów w Półmaratonie pod patronatem PZLA

REGULAMIN

I. Organizator

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

II. Współorganizator

Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie

III. Patronat

1. Honorowy: Burmistrz Miasta Iławy
2. Finansowy: Piotr Szostak – LA RIVE
3. „Ja Też Lubię Biegać!” – Galeria Jeziorak

IV. Partnerzy

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
2. Polski Związek Lekkiej Atletyki

3.Warmińsko – Mazurski Związek Lekkiej Atletyki

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie
5. Komenda Powiatowa Policji w Iławie
6. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
8. Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
9. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Iławie
11. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie

12. Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Iławie
13. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie
14. Jubiler Firma „Jubilex” Roman i Paweł Frankiewicz
15. Agencja VITA
16. Drukarnia Rampi
17. Hotel Port 110
18. Urząd Gminy w Iławie

 

V. Termin i miejsce

 1. 10 września (sobota) 2022 r. – Bulwar im. Jana Pawła II – imprezy towarzyszące:
  a. biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” – trasa biegu zlokalizowana w okolicach Galerii Jeziorak; Starty z podziałem na grupy w zależności od wieku początek godz. 11.00
  b. bieg #biegnępomagam: start godz. 10.00 – trasa stanowi zamkniętą pętlę wokół Jeziora Mały Jeziorak ze startem i metą przy Galerii Jeziorak
  2. 11 września (niedziela) 2022 r. – ulice Iławy i okolic:
  a. bieg główny – XII Iławski Półmaraton LA RIVE: start biegu godz. 11.00, dystans 21 0975 km;

Start wspólny z uczestnikami Mistrzostw Polski elite PZLA w półmaratonie. Zawodnicy startujący  w MP startują z pierwszej linii startowej

trasa: – start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście); – przebieg trasy (nawierzchnia polbrukowa i asfaltowa): wiedzie ulicami według oznaczeń na mapie biegu i stanowi zamkniętą pętlę (ul. Konstytucji 3-go Maja,
ul. Dąbrowskiego w kierunku miejscowości Kamień Duży, Tynwałd, Jażdżówki, Szałkowo, ul. Lipowy Dwór, ul. Wańkowicza, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż brzegu Jeziora Jeziorak do ul. Dąbrowskiego, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dąbrowskiego, ul. Konstytucji 3-go Maja, Bulwar im. Jana Pawła II); – meta: Bulwar im. Jana Pawła II (okolice Hali Sportowo-Widowiskowej); – bieg odbędzie się przy wyłączonym ruchu drogowym (mapka z trasą biegu stanowi załącznik
do regulaminu); trasa tworzy pętlę z oznaczeniami co 1 km, punkty kontrolne pomiaru czasu zainstalowane na trasie;  na trasie znajdować się będą 3 punkty
z napojami (6 km, 12 km, 18 km); – poza elektronicznym pomiarem czasu organizator zabezpiecza licencjonowaną obsadę sędziowską PZLA na trasie
i na mecie biegu; – limit czasu: 3 godz.- zawodnicy, którzy w wyznaczonym limicie, tj. do godz. 14.00, zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.

VI. Biuro zawodów

 1. Biuro zawodów:
  Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Niepodległości 11 B.
 2. Wydawanie nr startowych dla:
 • (biegi przedszkolaków i szkół podstawowych kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!”) na terenie Galerii Jeziorak
  3-4 września w godz. 12.00-18.00

 

 • Bieg główny – Biuro zawodów
  10 września (sobota) godz. 16.00 – 20.00
  11 września (niedziela) godz. 8.00 – 10.00
 • „#”biegnępomagam – Biuro zawodów
  10 wrzesień (sobota) godzina 8.30-9.30

VII. Program zawodów

 1. 10 września (sobota) 2022 r.
 • 10.00 – start biegu „#”biegnępomagam
 • 11.00 – starty biegu przedszkolaków i szkół podstawowych ”Ja Tez Lubię Biegać!”; (biegi rozgrywane w grupach po 6-8 uczestników,
  bez pomiaru czasu).
 1. 11 września (niedziela) 2022 r.
 • 11.00 – wspólny start biegu głównego (amatorzy i zawodnicy z licencją PZLA ).

VIII. Uczestnictwo

 1. W XII Iławskim Półmaratonie LA RIVE udział mogą wziąć osoby, które mają ukończone 16 lat.
  Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Uczestnicy biegów, opiekunowie, osoby towarzyszące zobowiązane
  są w przypadku ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
  4. Formularz zgłoszeniowy do zawodów będzie dostępny na stronie biegu: www.maraton-ilawa.pl
  5. Wszyscy uczestnicy biegu głównego i biegu #biegnępomagam muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz po okazaniu i pozostawieniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
  6. Uczestnicy „Ja Też Lubię Biegać” z nr startowymi przed udziałem w biegu zbierają się w amfiteatrze od godz. 10.30.w sobotę 10 września.
  7. W biurze zawodów uczestnicy biegu głównego i biegu #biegnępomagam odbierają pakiet startowy.
  8. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika
  do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału
  w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie.
  9. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania
  z przyczyn od organizatora niezależnych.
  11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do jego przestrzegania.
 2. Z rywalizacji są wyłączeni zawodnicy z Białorusi i Rosji.

IX. Zgłoszenia

Limit uczestników biegu głównego wynosi 800 osób (dotyczy amatorów). W zgłoszeniu podajemy rekord życiowy.

Uwaga: system zgłoszeń będzie czynny od 1maja 2022 r. od godz. 10.00 do 10 sierpnia 2022 r. do godziny 23.59 Formularz zgłoszeniowy biegu amatorów dostępny będzie na stronie biegu www.maraton-ilawa.pl

 

 1. Zgłoszenia do XII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. biegu głównego i biegu #biegnępomagam przyjmowane będą wyłącznie poprzez system elektroniczny.

2.Warunkiem, aby bieg #biegnępomagam odbył się jest zgłoszenie w systemie 80 zawodników.

3.System zgłoszeń do MP elite w półmaratonie określa regulamin MP zgodny z przepisami PZLA i będzie dostępny poprzez system zgłoszeń PZLA.

4.Zawodnicy i zawodniczki rywalizujący w MP Elite PZLA są wyłączeni z klasyfikacji amatorów.

 1. Zgłoszenia do imprez towarzyszących dot. biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” (biegi przedszkolaków i szkół podstawowych kl. I-III na terenie Galerii Jeziorak 3-4 września 12.00-18.00.
  6. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i akceptacją RODO.
  7. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
  na to, aby zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi uczestników mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję, a także
  w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów imprezy.
  8. Miejsce w biegu głównym może być odstąpione osobie wskazanej przez zalogowanego uczestnika za zgodą organizatora.

X. Opłaty

1. Każdy uczestnik XII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. uczestników biegu głównego i „#”biegnępomagam) ponosi koszt opłaty startowej.

 1. Koszty opłaty startowej:


80 zł – bieg główny – (uczestnicy Mistrzostw Polski elite z licencją PZLA są zwolnieni z opłaty startowej)
10 zł – „#”biegnępomagam – opłata ma cel charytatywny

3.Uczestnicy biegu przedszkolaków i szkół podstawowych  I kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!” nie ponoszą opłaty startowej.

4. W razie problemów z zapisami lub błędnie wypełnionego formularza, wszystkie prośby o zmiany prosimy o przesyłanie na adres e-mail: iza@domtel-sport.pl

Po dokonaniu zgłoszenia w formularzu elektronicznym system automatycznie przekieruje do dokonania płatności w systemie dotpay. Dopiero po dokonanej wpłacie przyjęte zgłoszenie do zawodów pojawi się na liście startowej (tylko opłaceni zawodnicy będą widoczni na liście startowej).
5. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu dotpay. Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu dotpay po pozytywnie zakończonym procesie płatności.
6. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system dotpay
nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
7. Podczas płatności za pomocą systemu dotpay zawodnik wyraża zgodę
na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie dotpay, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
8. Opłaty przyjmowane są tylko po przez system dotpay, nie ma możliwości wpłat
na konto Organizatora.
9. Potwierdzeniem wniesienia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej systemie zgłoszeniowym.
10. Organizator na prośbę zainteresowanych wystawi fakturę VAT za udział w biegu.
11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

XI. Klasyfikacje (warunkiem klasyfikacji dodatkowej jest zaznaczenie jej udziału

 1. w formularzu zgłoszeniowym)

Podczas XII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE prowadzone będą następujące klasyfikacje.

 1. Klasyfikacja w rywalizacji elite K+M Mistrzostw Polski PZLA w półmaratonie
 2. Klasyfikacje Mistrzostw Polski amatorów w półmaratonie open K+M przedziałach wiekowych– klasyfikacja kobiet i mężczyzn 16-29 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 30-39 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 40-49 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 50-59 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 60-69 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 70 lat i więcej;

Dodatkowe klasyfikacje

– klasyfikacja I-III  kobiet i mężczyzn w kategorii „Najlepszy zawodnik/zawodniczka z Iławy”

– wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki i zawodnika biegu.

– klasyfikacja open w biegu amatorów K+M

 

XII. Nagrody

Nagrody za zajęcie miejsc I – III  MP PZLA zgodne z dodatkowym regulaminem zamieszonym jako załącznik w systemie zgłoszeń PZLA do MP w półmaratonie i na stronie www.maraton-ilawa.pl zgodnie z kalendarzem imprez PZLA

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą XII Iławski Półmaraton LA RIVE (dot. biegu głównego i biegu „#”biegnępomagam otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Organizator nagrodzi i wyróżni (dotyczy biegu amatorów) za miejsca I-X w kategorii K+M w klasyfikacji OPEN XII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE

 • miejsce I – nagroda finansowa 800 zł
 • miejsce II – nagroda finansowa 500 zł
 • miejsce III – nagroda finansowa 300 zł
 • miejsca IV – X  – nagrody rzeczowe

3. Puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji miejsc I-III najlepszy iławianin i iławianka K+M

 1. Organizator zapewnia pamiątkowe puchary I – III K+M w klasyfikacji generalnej biegu #biegnępomagam

5.pamiątkowe medale i upominki w biegach przedszkolaków
i szkół podstawowych kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!”
6. Organizator zapewnia sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród
7. Zawodnicy, którzy otrzymają nagrody finansowe, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przy odbiorze nagród zawodnik koniecznie musi podpisać formularz odbioru nagród. Nagrodę finansową lub rzeczową może odebrać zawodnik, który pojawi
się osobiście na dekoracji (tylko podczas trwania dekoracji), podpisze deklarację odbioru oraz okaże własny dokument tożsamości (nie ma możliwości odbioru nagród przez osoby trzecie oraz w późniejszym terminie).

XIII. Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
z przodu koszulki.
2. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
3. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej bezpośrednio po przekroczeniu mety przez ostatniego klasyfikowanego zawodnika do Dyrektora Biegu. Osoba składająca protest uiszcza opłatę 100 zł w przypadku uznania protestu opłata zostaje zwrócona.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Żywienie po biegu uzależnione w organizacji od zaleceń epidemiologicznych.
6. XII Iławski Półmaraton LA RIVE jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika/zawodniczki w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika/uczestniczkę.
7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
8. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
10. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn od organizatora niezależnych system Domtel zwróci opłatę startową na konto wpłacającego po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 2,8 % od wpłacanych kwot. W konieczności ograniczenia uczestników biegu o udziale w niej zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Iława, 2022 r. Organizator