im. Antoniego Gierszewskiego

główny sponsor

Regulamin

REGULAMIN

 

XIV IŁAWSKI PÓŁMARATON LA RIVE
IM. ANTONIEGO GIERSZEWSKIEGO
IŁAWA

8 WRZEŚNIA 2024r.

 

Trasa biegu posiada atest PZLA

 1. Organizator:

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

 1. Patronat:
 2. Honorowy: Burmistrz Miasta Iławy.
  Finansowy: Piotr Szostak – LA RIVE.
  3. „Ja Też Lubię Biegać!” – Galeria Jeziorak.

IIIPartnerzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie.
2. Komenda Powiatowa Policji w Iławie.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.
5. Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie.
6. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Iławie.
8. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie.
9.. Jubiler Firma „Jubilex” Roman i Paweł Frankiewicz.
10. Agencja VITA.
12. Drukarnia Rampi.
13. Hotel Port 110.

14. Mazurskie Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gerczak” Jażdżówki

15. Warmińsko-Mazurski Związek Lekkiej Atletyki

Termin i miejsce:

8 września (niedziela) 2024 r. – ulice Iławy i okolic:

bieg główny – XIV Iławski Półmaraton LA RIVE: start biegu godz. 11.00, dystans 21 0975 km. Dotyczy również startu pierwszej zmiany sztafety (10.5 km). Druga zamiana po przekazaniu pałeczki sztafetowej z zakodowanym czipem rozpoczyna swój bieg w drugiej połowie dystansu (m. Jażdżówki)

Trasa: – start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście); – przebieg trasy (nawierzchnia polbrukowa i asfaltowa): wiedzie ulicami według oznaczeń na mapie biegu i stanowi zamkniętą pętlę (ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Dąbrowskiego w kierunku miejscowości Kamień Duży, Tynwałd, Jażdżówki, Szałkowo, ul. Lipowy Dwór, ul. Wańkowicza, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż brzegu Jeziora Jeziorak do ul. Dąbrowskiego, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dąbrowskiego, ul. Konstytucji 3-go Maja, Bulwar im. Jana Pawła II); – meta: Bulwar im. Jana Pawła II (okolice Hali Sportowo-Widowiskowej); – bieg odbędzie się przy wyłączonym ruchu drogowym (mapka z trasą biegu stanowi załącznik do regulaminu); trasa tworzy pętlę z oznaczeniami, co 1 km, punkty kontrolne pomiaru czasu zainstalowane na trasie;  na trasie znajdować się będą 3 punkty z napojami (6 km, 12 km, 18 km) Dodatkowy punkt będzie przygotowany dla zawodników i zawodniczek w strefie zmiany. Poza elektronicznym pomiarem czasu organizator zabezpiecza licencjonowaną obsadę sędziowską na trasie i na mecie biegu; – limit czasu: 3 godz.- zawodnicy, którzy
w wyznaczonym limicie, tj. do godz. 14.00, zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.

 

7 września (sobota) 2024 r.– Bulwar im. Jana Pawła II – imprezy towarzyszące:
biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” – trasa biegu zlokalizowana w okolicach Galerii Jeziorak; Starty z podziałem na grupy w zależności od wieku początek godz. 11.00;
b. bieg #biegnępomagam: start godz. 10.00 – trasa stanowi zamkniętą pętlę wokół Jeziora Mały Jeziorak ze startem i metą przy Galerii Jeziorak.

 

Biuro zawodów:

 • Biuro zawodów:
  Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Niepodległości 11 B.
 • Wydawanie nr startowych dla:
 • (biegi przedszkolaków i szkół podstawowych kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!”) na terenie Galerii Jeziorak
  30-31 sierpnia w godz. 15.00-18.00
 • Bieg główny – wydawanie numerów startowych
  7 września (sobota) godz. 16.00 – 20.00
  8 września (niedziela) godz. 8.00 – 10.00
 • #biegnępomagam – Biuro zawodów
  na terenie Galerii Jeziorak
  30-31 sierpnia w godz. 15.00-18.00

Program zawodów:

7 września (sobota) 2024 r.

 • 10:00 – start biegu #biegnępomagam
 • 11:00 – starty biegu przedszkolaków i szkół podstawowych ”Ja Też Lubię Biegać!”; (biegi rozgrywane w grupach po 6-8 uczestników, bez pomiaru czasu).
 • 8 września (niedziela) 2024 r.- godz 11.00 – start bieg główny i bieg sztafetowy (2×10.5 km) – dotyczy pierwszej zmiany

VII. Uczestnictwo:

 • W XIV Iławskim Półmaratonie LA RIVE udział mogą wziąć osoby, które mają ukończone 16 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 • Uczestnicy biegów, opiekunowie, osoby towarzyszące zobowiązane są w przypadku ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
 • Formularz zgłoszeniowy do zawodów będzie dostępny na stronie biegu: maraton-ilawa.pl od 29 kwietnia godz. 10:00
 • Wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz po okazaniu i pozostawieniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 • Uczestnicy „Ja Też Lubię Biegać” z nr startowymi przed udziałem
  w biegu zbierają się w amfiteatrze od godz. 10.30.w sobotę
  7 września. Biegi będą rozgrywane od najmłodszych roczników.
 • W biurze zawodów uczestnicy biegu głównego i biegu sztafetowego odbierają pakiet startowy. Uczestnicy biegu sztafetowego przy odbiorze pakietu podają kolejność zmiany.
 • Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie.
 • Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z przyczyn od organizatora niezależnych.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do jego przestrzegania.
 • Z rywalizacji są wyłączeni zawodnicy z Białorusi i Rosji.

VIII. Zgłoszenia:

Uwaga: system zgłoszeń będzie czynny od 29 kwietnia 2024 r. od godz. 10.00 do 18 sierpnia 2024 r. do godziny 23.59 Formularz zgłoszeniowy biegu amatorów dostępny będzie na stronie biegu www.maraton-ilawa.pl

 • Zgłoszenia do XVI Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. biegu głównego i sztafety półmaratońskiej możliwe tylko przez system elektroniczny
 • Zgłoszenie do Półmaratońskiego Turnieju Miast Woj. W-M podczas XIV edycji iławskiego półmaratonu poza wybraną klasyfikacją umożliwia również zaznaczenie przynależności do wybranej drużyny reprezentującej Miasto w klasyfikacji. Wybranie w zakładce nazwy Miasta tworzy przynależność do Zespołu.
 • Grupa biegowa reprezentująca Miasto województwa WM (regulamin określa miasto jako miejscowość posiadającą prawa miejskie), aby zostać sklasyfikowana musi zsumować łącznie 15 czasów wchodzących w klasyfikację Turnieju. 15 uczestników (10 M + 5 K) w biegu głównym.
 • Regulamin nie wyklucza tworzenia większych grup. Jednak suma najlepszych 15 wyników (10 M+5 K i liczy się do klasyfikacji końcowej. W przypadku mniejszej ilości uczestników i uczestniczek reprezentujących miasto łączny czas nie będzie sumowany.
 • Poszczególne Miasta mogą zapraszać i włączać do swojego teamu biegaczy i biegaczki z gminy, powiatu, województwa i Polski. Organizator dopuszcza wsparcie biegowe w indywidualnym wyborze wybranej miejscowości poprzez sympatyzowanie z nią z uwagi na pochodzenie, lub inne związki emocjonalne. Uczestnicy/czki reprezentujący Miasto nie muszą być mieszkańcami i posiadać zameldowania w danej miejscowości.

UWAGA

 • Zgłoszenie do udziału w rywalizacji Mistrzostw Wojewodztwa WAR-MAZ W PÓLMARATONIE pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki dotyczy tylko zawodników z woj. W-M
 • Zgłoszenia i odbiór numerów startowych do imprez towarzyszących „Ja Też Lubię Biegać!” oraz #biegnępomagam należy dokonać na terenie Galerii Jeziorak  w dniach 30-31 sierpnia w godz. 15.00-18.00.
 • Zgłoszenia do sztafety połmaratońskiej dokonuje jeden zawodnik. Drugą osobę dopisujemy w biurze zawodów oraz ustalamy kolejność zmian.
 • Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i akceptacją RODO.
 • Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
  na to, aby zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi uczestników mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów imprezy.
 • Miejsce w biegu głównym może być odstąpione osobie wskazanej przez zalogowanego uczestnika za zgodą organizatora.
 1. Opłaty:
 2. Każdy uczestnik XIV Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. uczestników biegu głównego, sztafety półmaratońskiej i #biegnępomagam) ponosi koszt opłaty startowej.
 3. Koszty opłaty startowej:

70 zł – bieg główny i bieg sztafetowy 120 zł (opłata za dwie osoby)
10 zł – #biegnępomagam – opłata ma cel charytatywny i jest wnoszona przy odbiorze nr startowego.

 1. Uczestnicy biegu przedszkolaków i szkół podstawowych kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!” nie ponoszą opłaty startowej.
 2. W razie problemów z zapisami lub błędnie wypełnionego formularza, wszystkie prośby o zmiany prosimy o przesyłanie na adres e-mail: iza@domtel-sport.pl

Po dokonaniu zgłoszenia w formularzu elektronicznym system automatycznie przekieruje do dokonania płatności w systemie dotpay. Dopiero po dokonanej wpłacie przyjęte zgłoszenie do zawodów pojawi się na liście startowej (tylko opłaceni zawodnicy będą widoczni na liście startowej).

 1. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu dotpay. Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu dotpay po pozytywnie zakończonym procesie płatności.
 2. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system dotpay nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
 3. Podczas płatności za pomocą systemu dotpay zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko
  i adres e-mail firmie dotpay, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 4. Opłaty przyjmowane są tylko po przez system dotpay, nie ma możliwości wpłat na konto Organizatora.
 5. Potwierdzeniem wniesienia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej systemie zgłoszeniowym.
 6. Organizator na prośbę zainteresowanych wystawi fakturę VAT za udział w biegu. Zawodnicy w celu otrzymania faktury zostawiają dane w biurze zawodów. Organizator prześle dokument na wskazany adres w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 

 1. Klasyfikacje (warunkiem klasyfikacji dodatkowej jest zaznaczenie jej udziału w formularzu zgłoszeniowym):

Podczas XIV Iławskiego Półmaratonu LA RIVE prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • – klasyfikacja open K+M
 • Klasyfikacje w półmaratonie open K+M przedziałach wiekowych:
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 16-29 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 30-39 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 40-49 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 50-59 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 60-69 lat;
  – klasyfikacja kobiet i mężczyzn 70 lat i więcej;

Dodatkowe klasyfikacje:

– klasyfikacja sztafet półmaratońskich (2×10.5 km) z podziałem: mix K+M, K+K, M+M

– klasyfikacja; Półmaratoński Turniej Miast Woj. WAR-MAZ.

– klasyfikacja open K + Mistrzostw Województwa WAR-MAZ w półmaratonie pod patronatem Warmińsko- Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki (proszę zaznaczyć zakładkę w zgłoszeniu). Dotyczy tylko zawodników z woj. W-M

– klasyfikacja I-III  kobiet i mężczyzn w kategorii „Najlepsza/y zawodniczka/zawodnik z Iławy”
– wyróżnienie dla najstarszej zawodniczki i zawodnika biegu.

 

 1. Nagrody:
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą XIII Iławski Półmaraton LA RIVE otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
 3. Organizator nagrodzi i wyróżni za miejsca I-X w kategorii K+M w klasyfikacji OPEN XIV Iławskiego Półmaratonu LA RIVE:
  • miejsce I – nagroda o wartości 1400 zł
  • miejsce II – nagroda o wartości 1200 zł
  • miejsce III – nagroda 1000 zł
  • miejsca IV – X  – nagrody rzeczowe
  • bieg sztafetowy – zwycięzcy w kategorii sztafety MIX, K, M – Miejsca I-III puchary
  • zwycięzcy kategorii wiekowych K+M. Miejsca II-III puchary
  • zawodnicy/czki sklasyfikowani w kategorii open I-III są wyłączeni z klasyfikacji wiekowej.
  • Rywalizacja w kategorii Mistrzostwa Województwa W-M w półmaratonie – puchary, okolicznościowe medale WM ZLA
  • Zwycięzca w kategorii Półmaratoński Turniej Miast – puchar przechodni
 4. Puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji miejsc I-III najlepszy iławianka i iławianin K+M.
 5. Pamiątkowe medale i upominki w biegach przedszkolaków i szkół podstawowych kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!”
 6. Organizator zapewnia sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.
 7. Zawodnicy, którzy otrzymają nagrody finansowe, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przy odbiorze nagród zawodnik koniecznie musi podpisać formularz odbioru nagród. Nagrodę finansową lub rzeczową może odebrać zawodnik, który pojawi się osobiście na dekoracji (tylko podczas trwania dekoracji), podpisze deklarację odbioru oraz okaże własny dokument tożsamości (nie ma możliwości odbioru nagród przez osoby trzecie oraz w późniejszym terminie).

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu koszulki.
 2. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
 3. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej bezpośrednio po przekroczeniu mety przez ostatniego klasyfikowanego zawodnika do Dyrektora Biegu. Osoba składająca protest uiszcza opłatę 100 zł w przypadku uznania protestu opłata zostaje zwrócona.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 5. XIV Iławski Półmaraton LA RIVE jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodniczki/zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestniczkę/uczestnika.
 6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 7. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 9. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn od organizatora niezależnych system Domtel zwróci opłatę startową na konto wpłacającego po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 2,8 % od wpłacanych kwot. W konieczności ograniczenia uczestników biegu o udziale w niej zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Iława, 2024 r. Organizator