IX IŁAWSKI PÓŁMARATON

im. Antoniego Gierszewskiego

główny sponsor

Regulamin

NOWOŚĆ!
RYWALIZUJ Z WŁASNĄ KLASĄ W KLASYFIKACJI ROCZNIKOWEJ
ZGŁOŚ UDZIAŁ W KLASYFIKACJI GRAND PRIX TRZECH PÓŁMARATONÓW

 

I. Organizator

  Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji  w Iławie
  Współorganizatorzy
  Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Stowarzyszenie Szkoła Pływania „Orka” Iława

II. Patronat

 1. Honorowy: Burmistrz Miasta Iławy oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 2. Finansowy: Piotr Szostak – LA RIVE
 3. Finansowy: Galeria Jeziorak („Ja Też Lubię Biegać!”)

III. Partnerzy

 1. Komenda Powiatowa Policji w Iławie
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie
 4. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
 6. Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
 7. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Iławie
 9. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie
 10. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie
 11. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie
 12. Agencja VITA
 13. Drukarnia Rampi
 14. Galeria Jeziorak
 15. Hotel Port 110
 16. Piekarnia Tyrolska
 17. Ministerstwo Sportu i Turystyki

IV. Termin i miejsce

 1. 7 września (sobota) 2019 r. – Bulwar im. Jana Pawła II – imprezy towarzyszące:
  • biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” (zapisy patrz pkt. VIII ppkt. 3 regulaminu) – trasa biegu zlokalizowana w okolicach Galerii Jeziorak;
 2. 8 września (niedziela) 2019 r. – ulice Iławy i okolic:
  • bieg główny – IX Iławski Półmaraton LA RIVE: start biegu dystans 21 097 km – godz. 11.00; trasa: – start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście); – przebieg trasy (nawierzchnia polbrukowa i asfaltowa): wiedzie ulicami według oznaczeń na mapie biegu i stanowi zamkniętą pętlę (ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Dąbrowskiego w kierunku miejscowości Kamień Duży, Tynwałd, Jażdżówki, Szałkowo, ul. Lipowy Dwór, ul. Wańkowicza, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż brzegu Jeziora Jeziorak do ul. Dąbrowskiego, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dąbrowskiego, ul. Konstytucji 3-go Maja, Bulwar im. Jana Pawła II); – meta: Bulwar im. Jana Pawła II (okolice Hali Sportowo-Widowiskowej); – bieg odbędzie się przy ruchu kołowym zamkniętym (mapka z trasą biegu stanowi załącznik do regulaminu); trasa tworzy pętlę z oznaczeniami co 1 km, punkty kontrolne pomiaru czasu zainstalowane na trasie;  na trasie znajdować się będą 3 punkty z napojami (6 km, 12 km, 18 km); – poza elektronicznym pomiarem czasu organizator zabezpiecza licencjonowaną obsadę sędziowską PZLA na trasie i na mecie biegu; – limit czasu: 3 godz.- zawodnicy, którzy w wyznaczonym limicie, tj. do godz. 14.00, nie ukończą biegu, kontynuują bieg na własną odpowiedzialność i nie będą sklasyfikowani w systemie elektronicznym.
  • bieg „Młody Maratończyk”: start biegu (dystans ok. 2 500 m) – ok. godz. 11.10; trasa: – start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście); – przebieg trasy: ul. Konstytucji 3-go Maja, RONDO ul. Konstytucji 3-go Maja/ul.Niepodległości/ul.Narutowicza/ul.Dąbrowskiego, ul. Niepodległości (nawrót na wysokości ul. Kościelnej), RONDO ul. Niepodległości/ul. Narutowicza/ul. Dąbrowskiego/ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Konstytucji 3-go Maja, ciąg pieszo-rowerowy wokół Małego Jezioraka (wbieg na wysokości przejścia dla pieszych przed RONDO ul. Konstytucji 3-go Maja/ul. Sienkiewicza/ul. Biskupska, następnie w kierunku Hotelu Stary Tartak, wzdłuż ul. Mickiewicza); – meta: Bulwar Jana Pawła II (okolice Hali Sportowo-Widowiskowej).

V. Biuro zawodów

 1. Biuro zawodów będzie mieściło się w pobliżu linii mety:
  Hala sportowo – widowiskowa ul. Niepodległości 11b.
 2. Dyrektor biegu: Paweł Hofman (tel. 605 456 332).
 3. Wydawanie numerów startowych i pakietów w godzinach otwarcia biura zawodów.
 4. Biuro zawodów będzie czynne:
  1. 7 września (sobota) 2019 r.: godz. 9.00 – 10.30 (biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!”)
  2. godz. 16.00 – 20.00 (bieg główny oraz bieg „Młody Maratończyk”);
  3. 8 września (niedziela) 2019 r.: godz. 8.00 – 10.00 (bieg główny oraz bieg „Młody Maratończyk”).

VI. Program zawodów

 1. 7 września (sobota) 2019 r.:
    • godz. 11.00 – starty biegu przedszkolaków i szkół podstawowych ”Ja Też Lubię Biegać!”; (biegi rozgrywane w grupach po 6-8 uczestników, bez pomiaru czasu).
 2. 8 września (niedziela) 2019 r.:
  godz. 11.00 – start biegu głównego;
  ok godz. 11:10 – start biegu „Młody Maratończyk”;
  godz. 14.00 – zamknięcie linii mety biegu głównego;
  ok. pół godziny po minięciu linii mety przez ostatnich zawodników zarówno w biegu „Młody Maratończyk”, jak i w biegu głównym – dekoracje i wręczenie nagród;
  od godz. 13.00 – wydawanie w okolicach linii mety posiłków regeneracyjnych dla kończących bieg główny i bieg „Młody Maratończyk”.

VII. Uczestnictwo

 1. W IX Iławskim Półmaratonie LA RIVE udział mogą wziąć osoby, które mają ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Formularz zgłoszeniowy do zawodów będzie dostępny na stronie biegu: www.maraton-ilawa.pl
 4. Wszyscy uczestnicy biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk” muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz po okazaniu i pozostawieniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 5. Weryfikacji podlegają również uczestnicy pozostałych imprez towarzyszących (bieg przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” – nie później jednak, niż 30 min. przed startem (podczas weryfikacji uczestnicy zobowiązani są do okazania i pozostawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie oraz pobierają numery startowe).
 6. W biurze zawodów uczestnicy biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk” otrzymają pakiet startowy.
 7. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie.
 8. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z przyczyn od organizatora niezależnych.
 10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do jego przestrzegania.

VIII. Zgłoszenia

Uwaga: system zgłoszeń czynny będzie od 2 kwietnia 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. do godz. 24.00.

 1. Zgłoszenia do IX Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk”) przyjmowane będą do dnia 18 sierpnia 2019 r. wyłącznie poprzez system elektroniczny.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie biegu www.maraton-ilawa.pl
 3. Zgłoszenia do imprez towarzyszących (dot. biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” poprzez system elektroniczny przyjmowane będą do 18 sierpnia 2019 r. do godz. 24.00 (system dostępny na stronie www.maraton-ilawa.pl).
 4. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 5. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na to, aby zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi uczestników mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów imprezy.
 6. Uczestnicy biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!”, którzy nie dokonali zgłoszenia w systemie elektronicznym, zgłaszają chęć udziału w biegu najpóźniej 30 min. przed biegiem w wyznaczonym miejscu (wymaga zgoda rodzica/opiekuna prawnego).
 7. Miejsce w biegu głównym może być odstąpione osobie wskazanej przez zalogowanego uczestnika za zgodą organizatora.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników jest ICSTiR w Iławie oraz firma Domtel – Sport.
  2. Dane osobowe uczestników Półmaratonu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom
  3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Półmaratonie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
  4. Dane osobowe uczestników Półmaratonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Półmaratonie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO).

IX. Opłaty

 1. Każdy uczestnik IX Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. uczestników biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk”) ponosi koszt opłaty startowej.
 2. Koszty opłaty startowej uiszczanej do 31 lipca 2019 r. wynoszą: 60 zł – bieg główny, 5 zł – bieg „Młody Maratończyk”.
 3. Koszty opłaty startowej uiszczanej w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. wynoszą: 80 zł – bieg główny, 10 zł – bieg „Młody Maratończyk”.
 4. Uczestnicy biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” nie ponoszą opłaty startowej.
 5. W razie problemów z zapisami lub błędnie wypełnionego formularza, wszystkie prośby o zmiany prosimy o przesyłanie na adres e-mail: domtel@domtel-sport.pl. Po dokonaniu zgłoszenia w formularzu elektronicznym system automatycznie przekieruje do dokonania płatności w systemie dotpay. Dopiero po dokonanej wpłacie przyjęte zgłoszenie do zawodów pojawi się na liście startowej (tylko opłaceni zawodnicy będą widoczni na liście startowej).
 6. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu dotpay. Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu dotpay po pozytywnie zakończonym procesie płatności.
 7. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system dotpay nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
 8. Podczas płatności za pomocą systemu dotpay zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie dotpay, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 9. Zawodnik, który nie opłaci opłaty startowej bezpośrednio po zapisaniu się na zawody będzie automatycznie wykreślany z listy startowej. W takim przypadku będzie musiał jeszcze raz wypełniać wszystkie pola dotyczące rejestracji.
 10. Opłaty przyjmowane są tylko po przez system dotpay, nie ma możliwości wpłat na konto Organizatora.
 11. Potwierdzeniem wniesienia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej systemie zgłoszeniowym.
 12. Organizator na prośbę zainteresowanych wystawi fakturę VAT za udział w biegu.
 13. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

X. Klasyfikacja (warunkiem klasyfikacji dodatkowej jest zaznaczenie jej udziału w formularzu zgłoszeniowym)

 1. Podczas IX Iławskiego Półmaratonu LA RIVE prowadzone będą następujące klasyfikacje (dot. biegu głównego):
  • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
  • klasyfikacja kobiet i mężczyzn 16-29 lat,
  • klasyfikacja kobiet i mężczyzn 30-39 lat,
  • klasyfikacja kobiet i mężczyzn 40-49 lat,
  • klasyfikacja kobiet i mężczyzn 50-59 lat,
  • klasyfikacja kobiet i mężczyzn 60-69 lat,
  • klasyfikacja kobiet i mężczyzn 70 lat i więcej,
  • klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategorii „Najlepszy zawodnik/zawodniczka z Iławy”.
 2. Klasyfikacja Grand Prix Trzech Półmaratonów (K+M)
 3. Klasyfikacja rocznikowa K+M dotyczy uczestników od 16 roku życia i dotyczy każdego rocznika.
 4. Klasyfikacja strażaków – FIREON.PL (K+M) dotyczy strażaków PSP i OSP (pracowników cywilnych PSP, emerytowanych pracowników PSP) (oddzielna klasyfikacja – zaznacz udział PSP lub OSP i podaj jednostkę w miejsce -klub)

XI. Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą IX Iławski Półmaraton LA RIVE (dot. biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk”) w wyznaczonym limicie czasowym, otrzymają na mecie pamiątkowy medal. Dodatkowy, pamiątkowy medal otrzymają uczestnicy startujący w klasyfikacji Grand Prix Trzech Półmaratonów.
 2. Organizator przewiduje dodatkowo następujące nagrody:
  • puchary za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn;
  • puchary i nagrody finansowe za miejsca I-III w kategorii K+M w klasyfikacji OPEN IX Iławskiego Półmaratonu LA RIVE, nagrody finansowe w wysokości: I miejsce – 1000 zł netto, II miejsce – 600 zł netto, III miejsce – 400 zł netto
  • nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc IV-X w kategorii  K+M w klasyfikacji OPEN VIII Iławskiego Półmaratonu LA RIVE
  • nagrody nie dublują się (zawodnik/zawodniczka nagrodzony/nagrodzona za miejsce w klasyfikacji OPEN I-III, traci prawo do nagrody w klasyfikacji wiekowej i dodatkowej nagrody finansowej w kategorii rocznikowej (nie dotyczy klasyfikacji Grand Prix)
  • Ogłoszenie wyników GRAND PRIX Trzech Półmaratonów nastąpi w Iławie (po ostatnim półmaratonie)
  • Organizator zapewnia pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe za miejsca I-X w klasyfikacji GRAND PRIX Trzech Półmaratonów
  • organizator nagrodzi finansowo wszystkich zwycięzców (K + M) w kategorii rocznikowej (dotyczy biegu głównego) od lat 16 do najstarszego uczestnika/czki ( w wysokości 150 zł netto)
  • Organizator wyróżni klasyfikację generalną FIREON.PL straży  pożarnej I-III K+M
  • Organizator zapewnia pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III w biegu „Młody Maratończyk” z podziałem na kategorie K + M (obowiązują kategorie wiekowe wg PZLA: dzieci starsze, młodzik, junior młodszy, junior) oraz pamiątkowe medale i upominki w biegach przedszkolaków i szkół podstawowych I-III „Ja Też Lubię Biegać!”
  • Organizator zapewnia sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród
  • zawodnikom, którzy otrzymają nagrody, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przy odbiorze nagród zawodnik koniecznie musi podpisać formularz odbioru nagród. Nagrodę finansową lub rzeczową może odebrać zawodnik, który pojawi się osobiście na dekoracji (tylko podczas trwania dekoracji), podpisze deklarację odbioru oraz okaże własny dokument tożsamości (nie ma możliwości odbioru nagród przez osoby trzecie oraz w późniejszym terminie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane za przodu koszulki.
 2. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
 3. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej w biurze zawodów.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 5. IX Iławski Półmaraton LA RIVE jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika/zawodniczki w czasie biegu wymaga osobne polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika/uczestniczkę.
 6. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
 7. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Iława, 2018 r. Organizator.


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:
tel. 89 649 16 04
tel. 89 644 85 39
e-mail: hala_sportowa@wp.pl
http://sport-ilawa.pl/