XI IŁAWSKI PÓŁMARATON

im. Antoniego Gierszewskiego

główny sponsor

Regulamin

REGULAMIN

XI IŁAWSKI PÓŁMARATON LA RIVE
IM . ANTONIEGO GIERSZEWSKIEGO
IŁAWA, 5 WRZEŚNIA 2021 R.

REGULAMIN

I. Organizator
1. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

II. Współorganizator
1. Stowarzyszenie Szkoła Pływania Orka w Iławie

III. Patronat
1. Honorowy: Burmistrz Miasta Iławy
2. Finansowy: Piotr Szostak – LA RIVE
3. „Ja Też Lubię Biegać!” – Galeria Jeziorak

IV. Partnerzy
1. Ministerstwo Sportu
2. Komenda Powiatowa Policji w Iławie
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Iławie
4. Urząd Gminy w Iławie
5. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Iława
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
7. Zespół Szkół im. Konstytucji 3-go Maja w Iławie
8. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Iławie
10. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie
11. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Iławie
12. Jubiler Firma „Jubilex” Roman i Paweł Frankiewicz
13. Agencja VITA
14. Drukarnia Rampi
15. Santander Bank
16. Hotel Port 110
17. Piekarnia Tyrolska
18. Qhotel.
19. Amazonki
20. Młodzieżowa Akademia Piłkarska ITS Jeziorak Iława

V. Termin i miejsce.
1. 4 września (sobota) 2021 r. – Bulwar im. Jana Pawła II – imprezy towarzyszące:
a. biegi przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” (zapisy patrz pkt. IX) – trasa biegu zlokalizowana w okolicach Galerii Jeziorak; Starty z podziałem na grupy w zależności od wieku początek godz. 11.00
b. bieg „Młody Maratończyk”: start biegu godz. 10.00, dystans ok. 2 500 m – trasa stanowi pętlę wokół Jeziora Mały Jeziorak ze startem i metą przy Galerii Jeziorak

2. 5 września (niedziela) 2021 r. – ulice Iławy i okolic:
a. bieg główny – XI Iławski Półmaraton LA RIVE: start biegu godz. 11.00, dystans 21 097 km; trasa: – start ul. Konstytucji 3-go Maja (na moście); – przebieg trasy (nawierzchnia polbrukowa i asfaltowa): wiedzie ulicami według oznaczeń na mapie biegu i stanowi zamkniętą pętlę (ul. Konstytucji 3-go Maja,
ul. Dąbrowskiego w kierunku miejscowości Kamień Duży, Tynwałd, Jażdżówki, Szałkowo, ul. Lipowy Dwór, ul. Wańkowicza, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż brzegu Jeziora Jeziorak do ul. Dąbrowskiego, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Dąbrowskiego, ul. Konstytucji 3-go Maja, Bulwar im. Jana Pawła II); – meta: Bulwar im. Jana Pawła II (okolice Hali Sportowo-Widowiskowej); – bieg odbędzie się przy wyłączonym ruchu drogowym (mapka z trasą biegu stanowi załącznik do regulaminu); trasa tworzy pętlę z oznaczeniami, co 1 km, punkty kontrolne pomiaru czasu zainstalowane na trasie;  na trasie znajdować się będą 3 punkty z napojami (6 km, 12 km, 18 km); – poza elektronicznym pomiarem czasu organizator zabezpiecza licencjonowaną obsadę sędziowską PZLA na trasie i na mecie biegu; – limit czasu: 3 godz.- zawodnicy, którzy w wyznaczonym limicie, tj. do godz. 14.00, zobowiązani są do zejścia z trasy biegu.

VI. Biuro zawodów
1.Biuro zawodów:
Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Niepodległości 11 B.
2. Wydawanie nr startowych dla:
– (biegi przedszkolaków i szkół podstawowych kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!”) na terenie Galerii Jeziorak
28-29 sierpnia 12.00-18.00
– Bieg główny – Biuro zawodów
4 września (sobota) godz. 16.00 – 20.00
5 września (niedziela) godz. 8.00 – 10.00
– Młody Maratończyk – Biuro zawodów
4 wrzesień (sobota) godzina 8.00-9.30

VII. Program zawodów
1. 4 września (sobota) 2021 r.
– 11.00 – starty biegu przedszkolaków i szkół podstawowych ”Ja Tez Lubię Biegać!”; (biegi rozgrywane w grupach po 6-8 uczestników,
bez pomiaru czasu).
– 10.00 – start biegu Mały Maratończyk
2. 5 września (niedziela) 2021 r.
– 11.00 – start biegu głównego ( zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi organizacji imprez biegowych ).

VIII Uczestnictwo
1. W XI Iławskim Półmaratonie LA RIVE udział mogą wziąć osoby, które mają ukończone 16 lat.
2.Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
3. Uczestnicy biegów, opiekunowie, osoby towarzyszące zobowiązane są do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z zagrożeniem epidemilogicznym.
4. Formularz zgłoszeniowy do zawodów będzie dostępny na stronie biegu: www.maraton-ilawa.pl
5. Wszyscy uczestnicy biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk” muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów na podstawie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz po okazaniu i pozostawieniu zgody rodziców (opiekunów prawnych).
6. Weryfikacji podlegają również uczestnicy pozostałych imprez towarzyszących (bieg przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” – do godz. 11.00), podczas weryfikacji uczestnicy zobowiązani są do okazania i pozostawienia zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w imprezie oraz pobierają numery startowe).
7. W biurze zawodów uczestnicy biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk” odbierają pakiet startowy.
8. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie.
9. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z przyczyn od organizatora niezależnych.
11. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i do jego przestrzegania.

IX Zgłoszenia                                                                                                                                                
Limit uczestników biegu głównego, Młody maratończyk i Ja też Lubię Biegać będą zależne od rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie COVID – 19.
Uwaga: system zgłoszeń będzie czynny od 21 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 do 8 sierpnia 2021 r. do godzin 23.59.
1. Zgłoszenia do XI Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. biegu głównego i biegu „Młody Maratończyk”) przyjmowane będą wyłącznie poprzez system elektroniczny.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie biegu www.maraton-ilawa.pl
3. W zgłoszeniu prosimy o podanie rekordu życiowego lub jego braku, rozmiaru koszulki (damska i męska) oraz zaznaczenie wybranych klasyfikacji.
4. Zgłoszenia do imprez towarzyszących dot. biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” (biegi przedszkolaków i szkół podstawowych kl. I-III „Ja Też Lubię Biegać!”) na terenie Galerii Jeziorak 28-29 sierpnia 12.00-18.00.
5. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i akceptacją RODO.
6. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na to, aby zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi uczestników mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów imprezy.
7. Miejsce w biegu głównym może być odstąpione osobie wskazanej przez zalogowanego uczestnika za zgodą organizatora.

X Opłaty                                                                                                                                                         
1. Każdy uczestnik XI Iławskiego Półmaratonu LA RIVE (dot. uczestników biegu głównego i Młody Maratończyk) ponosi koszt opłaty startowej.
2. Koszty opłaty startowej:
60 zł – bieg główny
10 zł – Młody Maratończyk
3. Uczestnicy biegu przedszkolaków i szkół podstawowych „Ja Też Lubię Biegać!” nie ponoszą opłaty startowej.
4. W razie problemów z zapisami lub błędnie wypełnionego formularza, wszystkie prośby o zmiany prosimy o przesyłanie na adres e-mail: iza@domtel-sport.pl. Po dokonaniu zgłoszenia w formularzu elektronicznym system automatycznie przekieruje do dokonania płatności w systemie dotpay. Dopiero po dokonanej wpłacie przyjęte zgłoszenie do zawodów pojawi się na liście startowej (tylko opłaceni zawodnicy będą widoczni na liście startowej).
5. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu dotpay. Zawodnik zostaje wpisany na listę dopiero po potwierdzeniu z systemu dotpay po pozytywnie zakończonym procesie płatności.
6. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system dotpay nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
7. Podczas płatności za pomocą systemu dotpay zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie dotpay, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
8. Opłaty przyjmowane są tylko po przez system dotpay, nie ma możliwości wpłat na konto Organizatora.
9. Potwierdzeniem wniesienia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej systemie zgłoszeniowym.
10. Organizator na prośbę zainteresowanych wystawi fakturę VAT za udział w biegu do 15 sierpnia 2020 r.
11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

XI. Klasyfikacje (warunkiem klasyfikacji dodatkowej jest zaznaczenie jej udziałuw formularzu zgłoszeniowym)
1. Podczas XI Iławskiego Półmaratonu LA RIVE prowadzone będą następujące klasyfikacje (dot. biegu głównego):
– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;
– klasyfikacja kobiet i mężczyzn 16-29 lat;
– klasyfikacja kobiet i mężczyzn 30-39 lat;
– klasyfikacja kobiet i mężczyzn 40-49 lat;
– klasyfikacja kobiet i mężczyzn 50-59 lat;
– klasyfikacja kobiet i mężczyzn 60-69 lat;
– klasyfikacja kobiet i mężczyzn 70 lat i więcej;
– klasyfikacja kobiet i mężczyzn w kategorii „Najlepszy zawodnik/zawodniczka z Iławy”.

XII. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą XI Iławski Półmaraton LA RIVE (dot. biegu głównego i biegu  „Młody Maratończyk”) otrzymają na mecie pamiątkowy medal.
2. Organizator przewiduje dodatkowo następujące nagrody:
– puchary i nagrody za miejsca I-X w kategorii K+M w klasyfikacji OPEN XI Iławskiego Półmaratonu LA RIVE
– puchary w klasyfikacji miejsc I-III najlepszy iławian i iławianka K+M
– nagrody nie dublują się (zawodnik/zawodniczka nagrodzony/nagrodzona za miejsce w klasyfikacji OPEN I-III, traci prawo do nagrody w klasyfikacji wiekowej.
–  nagroda dla najstarszej zawodniczki i zawodnika
– Organizator zapewnia pamiątkowe puchary „Młody Maratończyk” z podziałem
na kategorie K + M (obowiązują kategorie wiekowe wg PZLA: dzieci starsze, młodzik, junior młodszy) – pamiątkowe medale i upominki w biegach przedszkolaków i szkół podstawowych I-III „Ja Też Lubię Biegać!”
– Organizator zapewnia sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród
o zawodnikom, którzy otrzymają nagrody, zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Przy odbiorze nagród zawodnik koniecznie musi podpisać formularz odbioru nagród. Nagrodę finansową lub rzeczową może odebrać zawodnik, który pojawi się osobiście na dekoracji (tylko podczas trwania dekoracji), podpisze deklarację odbioru oraz okaże własny dokument tożsamości (nie ma możliwości odbioru nagród przez osoby trzecie oraz w późniejszym terminie).

XIII. Postanowienia końcowe
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane za przodu koszulki.
2. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
3. Protesty i uwagi dotyczące biegu należy składać w formie pisemnej bezpośrednio po przekroczeniu mety przez ostatniego klasyfikowanego zawodnika do Dyrektora Biegu. Osoba składająca protest uiszcza opłatę 100 zł w przypadku uznania protestu opłata zostaje zwrócona.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Punkty żywieniowe uzależnione w organizacji od zaleceń epidemiologicznych.
6. XI Iławski Półmaraton LA RIVE jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika/zawodniczki w czasie biegu wymaga osobne polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika/uczestniczkę.
7. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
8. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
10. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn epidemiologicznych
lub innych od organizatora niezależnych system Domtel zwróci opłatę startową na konto wpłacającego po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 2,8 % od wpłacanych kwot. W konieczności ograniczenia uczestników biegu o udziale w niej zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Iława, 2021 r., Organizator